Pružamo sledeće vrste usluga:

– Dijagnostika vozila

– Zamena filtera i ulja

– Provera i servis kočionog sistema

– Provera svih tečnosti u vozilu

– Zamena seta kvačila

– Sistem vešanja i oslanjanja

– Kompletan remont motora

– Kompletan remont menjača

– Dopuna klima uređaja na vozilima

– Veliki i mali servis u preporučenim intervalima proizvođača

Posebno smo specijalizovani za servisiranje i remont svih tipova manuelnih menjača i 4×4 prenosa:


– Redovno održavanje menjača i prenosa, provera ulja i ispravnosti sklopova

– Dijagnostika kvara menjača i prenosa

– Servis menjača i prenosa, zamena dotrajalih delova